Hem » Läsvärt, Nyheter, Ombord, Säkerhet

Läsvärt   Nyheter   Ombord   Säkerhet

Riskerna med gamla sjökort ökar med ny referens för vattenstånd

28 maj 2019 – 13:39 2 kommentarer

På måndag inför SMHI och Sjöfartsverket en ny referens för att ange havsvattenståndet. På fem år gamla sjökort kan djupangivelsen skilja sig med uppåt 50 centimeter mellan kortets referensnivå och den nya.
– Man måste veta vilken referensnivå som gäller för just det sjökort som man använder, säger Lars Jakobsson på Sjöfartsverket.

Stigande havsnivåer kräver en ny referens för att mäta vattenståndet längs Sveriges kuster. I Bottenhavet höjer sig landet mer än vattnet stiger, medan havet stiger snabbare än landet höjer sig i Skåne. Skillnaderna i förhållandet mellan landhöjning och höjda havsnivåer i Sverige gör att dagens vattenståndsmätningar, som baseras på ett årligen uppdaterat medelvärde av det lokala vattenståndet, MVY, kan bli inaktuella på några år. Den nya referensnivån för observationer som SMHI och andra myndigheter inför heter RH 2000 och utgår från en fast punkt på land i Amsterdam. Den nya referensen gäller för havsvattenståndet som anges i exempelvis Sveriges Radios sjöväder, på webben och i Viva-appen.

Skillnaden mellan den gamla och nya angivelsen av havsvattenståndet är lokal. Klockan nio på tisdagsmorgonen den 28 maj angav den gamla metoden att vattenståndet i Skanör var 2 cm över medel, medan den nya angav 16 cm över medel. I Luleå angavs 3 cm respektive 10 cm över medel och på Vinga i Göteborgs ytterskärgård var vattenståndet enligt dagens metod 4 cm över medel medan vattenståndet enligt RH 2000 var 7 cm över medel.

Viva-app

För att Viva-appens havsvattenstånd ska anges med RH 2000 som referens krävs en uppdatering. Bilderna visar angivelsen för samma mätning före (MVY), till vänster, respektive efter uppdatering med RH 2000 som referensnivå.

Angivelserna skiftar alltså inte mer än runt 15 centimeter som mest. Men sjökort med gamla djupmätningar och referensnivåer kan bli mycket missvisande om man inte vet hur mycket kortets djupangivelser skiljer sig från aktuellt havsvattenstånd.
– I de allra värsta fallen i Bottenviken anges djupet i äldre sjökort enligt medelvattennivåer från 1960-talet som är 50 centimeter över RH 2000, säger Lars Jakobsson på Sjöfartsverket. Sjökorten 533, 534 och 535 har inte uppdaterats till den nya referensnivån och korrektionen för dessa är större än för övriga återstående sjökort. Djupen ska reduceras med 30 centimeter för att stämma med den nya referensnivån.
– Man måste veta vilken referensnivå som gäller för just det sjökort som man använder. För sjömätningar sjökort uppdaterade till den nya referensnivån anges referensen Baltic Sea Chart Datum 2000, BSCD 2000, som vi arbetar för ska bli gemensam för alla länder runt Östersjön. Man måste vara observant på vad det står på korten om referensen.

Sjöfartsverket

Med ett sjökort från 1980 kan djupet till en sten missbedömas med 50 centimeter vid lågvatten på grund av landhöjningen. Bild: Sjöfartsverket

De tryckta sjökort som finns att köpa i dag med RH 2000 som referens är Sjöfartsverkets senaste upplaga av Båtsportkorten. Från gränsen till Finland och ned till Söderhamnstrakten anges djupen i de korten med BSCD 2000 som referens. För att vara säker på hur djupen anges på kortet måste man alltså kontrollera respektive kort. Detsamma gäller digitala sjökort för plottrar och appar där referenserna kan vara svårare att hitta och ofta saknas helt.

Sjöfartsverket undersöker hur sjöfarten påverkas av referensförändringen.
– Vi befinner oss i en övergångsperiod just nu som är helt nödvändig för att sjöfarten och fritidsbåtar ska få tillgång till tillförlitliga sjömätningar och vattenståndsangivelser i framtiden. Vi undersöker hur lotsarna upplever den här förändringen och vilka hjälpmedel de kan behöva för att bedöma hur sjökortet som man använder påverkas. De erfarenheterna kan leda till ökad säkerhet för alla på sjön.

Lars Jakobsson

Lars Jakobsson arbetar med sjömätning vid Sjöfartsverket.

Värt att notera är att det finns flera andra metoder för att ange havsvattenstånd. Exempelvis skiljer sig Norges och Sveriges referensnivåer.

Från och med den 3 juni planerar SMHI att övergå till referensen RH 2000 i sina vattenståndsmätningar. Om det blir en klass 2-varning den 3 eller 4 juni kommer övergången att skjutas fram.

Den senaste uppdateringen till Sjöfartsverkets ViVa-app har RH 2000 som standardreferens, men ger också möjlighet att växla till årets medelvattenyta, MVY, som referens.

LÄS MER: SMHI:s information om den nya referensnivån

Johan Boström
johan@pakryss.se

, , ,

2 kommentarer »

  • Torsten Svärd skriver:

    Att ansluta till RH 2000 är nödvändigt för Sjöfartsverket, Sverige är en del av jorden och vi måste förhålla oss till det. Sjöfartsverket, Lantmäteriet, SGU, Trafikverket och kommuner ja alla myndigheter med geografisk information digitaliserar sig och det funkar inte med olika referenssystem, vi har t.ex. en gemansam strandlinje för Sjöfartsverket och Lantmäteriet. I övergångsperioden blir det förstås mer besvärligt, men om något år är vi där. Men som riktig sjöbjörn chansar du inte på dessa små marginaler, man rundar grund med marginal på metern och kanske lite till om medelvattenståndet är lågt. Dessutom vet du inte i alla situationer om grundet är rätt placerat eller om din navigator visar rätt position.

  • Mats Ohlsson skriver:

    Hur kan man hitta på något så korkat. Man teoretiserar och veteskapar om något som ska användas av vanligt folk. Kan man inte bara utgå från medelvattennivån över en viss kuststräcka och ange djupen utefter det? Det ska väl framgå ur kortet hur mycket vatten man har under vattenlinjen? Inte hur mycket vatten det finns i förhållande till en punkt i Holland? Verkar totalt vrickat