Hårda vindar gjorde att en seglare i augusti förra året bestämde sig för att söka skydd vid Rågskär, Nämdö, ett område där det är förbjudet att vistas på grund av fågellivet. Mannen dröjde sig dock ..." /> Seglare sökte skydd – fick böter | På KryssFör dig som vill segla lite längre! Seglare sökte skydd – fick böter | På Kryss
Hem » Nyheter

Nyheter

Seglare sökte skydd – fick böter

1 februari 2021 – 15:13 21 kommentarer
Seglare sökte skydd för länge

Hårda vindar gjorde att en seglare i augusti förra året bestämde sig för att söka skydd vid Rågskär, Nämdö, ett område där det är förbjudet att vistas på grund av fågellivet. Mannen dröjde sig dock kvar för länge och nu väntar dryga böter.

Så länge det är dåligt väder har man rätt att söka skydd i en hamn enligt den så kallade nödrätten. Misstaget mannen gjorde var att inte direkt lämna ön när vinden mojnade under tidig morgon. Istället låg han kvar till mitt på dagen.

Nu döms mannen i ett strafföreläggande för brott mot miljöbalken till dagsböter på 15 900 kronor. Åklagaren menar att mannen begått gärningen med uppsåt eller av oaktsamhet skriver Nacka Värmdö-Posten.

21 kommentarer »

 • Janken skriver:

  Fascinerande att så många reflexmässigt går i försvar!
  Inte för fåglarna utan för för den dömde!
  Jag kan inte historien eftersom jag inte läst domen men det är inte helt osannolikt att det är en nödlögn från början.
  ”Hallå där! Här är landstigningsförbud under häckningsperioden”
  ” öhhhh… hmmmm… öhhh…jag har…hmmm… typ…lagt till…eller öhhh….sökt nödhamn ju”

 • SL skriver:

  Detta ärende borde aldrig ha gått till åtal oavsett detaljer. En seglare uppsöker nödhamn, vilket han har rätt till. På så sätt undviker han risk för sjönöd, haveri, kanske räddar liv!

  Samtidigt, i samma land: Vattenskotrar förstör den marina miljön och skapar stora risker för liv och hälsa till sjöss. Flera dödsolyckor har skett. Det orsakar oerhörd stress på fåglar, fisk och andra marina djur inte bara i naturskyddsområden utan överallt.

  Innan lagstiftaren, åklagare, kustbevakning och sjöpolis har kommit tillrätta med detta problem skall man inte ge sig på seglare som har sökt nödhamn. Man bör införa totalförbud mot nöjeskörning/uthyrning. Endast yrkestrafik för exempelvis sjöräddning, kustbevakning och polis bör vara tillåtet. Men det vore väl förstås att betrakta som handelshinder inom EU?

 • Håkan skriver:

  Intressant!!!
  Lägg ut hela domen så att allt blir uppenbart som frågats om i alla inlägg!

 • Bengt Belfrage skriver:

  Vi som är naturmänniskor, seglare och allmänt seriösa människor borde begära mer underlag innan vi uttrycker åsikter om vad våra domstolar har dömt eller myndigheter beslutar? Och dessutom begära av vår medlemspublikation att den är mera utförlig om den ska skriva om sådant här? Det främjar inte SXKs renommé med lösa påståenden och tyckanden. Låt någon jurist titta på fallet innan det skrivs mera i ämnet.

 • Anders skriver:

  Känns märkligt att det var nödvändigt att just gå in på fågelskydd i de trakterna som flera redan konstaterat. En uppenbar nödlögn av en självfokuserad skeppare som inte respekterar de regler som gäller. Rättvist och bra att det blir ett straff för överträdelsen.

 • David D skriver:

  Jag kollade historiken på vindmätaren på Bullandö (min mycket välskyddade marina 10NM bort från Rågskär), max vind 15m/s en enda dag i augusti 2020. Och det finns många mycket välskyddade och välkända vikar inom 2NM från Rågskär. Boskapsö, Skärvassaviken mm.. Att hävda nödrätt inklusiv sovmorgon låter lite konstig. Däremot är Rågskär trevlig och man ligger förstås ensam där.. dem andra vikar är välbesökta… Utifrån det jag läser, domen låter rättviss.

 • Jan Myrin skriver:

  Det borde skapas en fristående organisation som kan beivra ”myndighetsmissbruk” i olika former,
  Janne

 • Claus Axel skriver:

  Framgår det vem som anmälde stackaren?

 • Claus Axel skriver:

  Åke Fs kommentar är klockrent och i alla högsta grad relevant. Skippern handlade mycket klokt och hans beslut att vilar efter påfrestningarna visar på god sjömanskap och ansvar för besättningen. Därför känner jag djup solidaritet med ”brottslingen”.
  Jag hade med all säkerhet tagit samma beslut. Hoppas domen överklagades.

 • Hans Östbom skriver:

  Skulle man inte kunna inrätta en fond inom båtvärlden för att hjälpa till
  att lösa sådana här fall/dumheter. Samtidigt jobba fram ändringar
  av regler och förordningar så att de blir smidiga och
  passar in i verkligheten. Som det nu är blir det ju helt absurt
  i sådana här fall !! Inga fåglar häckar ju heller vid den här
  tidpunkten.
  Hasse Östbom
  tidigare naturbevakare
  vid kusten i drygt tjugo år.

 • Andreas skriver:

  Dagsböter bestäms utifrån om den dömde är rik eller fattig. Att straffet ska ”stå i relation till brottet” som någon nämner är alltså inte syftet.

 • Ulf skriver:

  Om det gäller fågelskyddet vid N59-12,7 E18-47,4 som omfattar flera öar NO om Nämdö så tycker jag att det finns alternativa nödhamnar rätt nära, är lite tveksam till ursäkten om nödhamn, var det hårt väder då?

 • Lars Klein skriver:

  Var finns relationen mellan brott och straff? Helt oproportionerligt straff, speciellt om han bara har legat på svaj.

 • Bertil Orrvik skriver:

  Som vanligt väljer rättsväsendet ” sila mygg och svälja elefanter”. Vore intressant att få veta hur många dagsböter som utdömts, då bötes beloppet inte säger något om hur allvarligt åklagaren ser på förseelsen.

 • Micke skriver:

  Verkligen löjligt!

 • Henry Svenson skriver:

  Maktmissbruk i en demokratur måste överklagas!

 • Kent Asserståhl skriver:

  Orimligt högt bötesbelopp.Någon större skada på fågellivet i augusti är knappast troligt.Det är inte propotionerligt.Men lite typiskt svensk lagstiftning och rättsskipning.

 • Ola Persson skriver:

  För att kunna sätta sig in i situationen med tanke på alternativa ankringsplatser skulle det var intressant att få en exaktare positionsangivelse för Nämndö/Rågskär

 • Toli Fyrebo skriver:

  Det är väl lite saftigt att ta i med 16′ i böter. Åklagaren borde väl sätta dit större bovar.

 • Åke F skriver:

  Om han och ev. besättnig var uttröttade från dagen före måste han ju ha rätt att vila upp sig efter den blåsiga dagen så att fartyget (båten>) blev ”sjövärdig”! Sjövärdig innebär såväl fartyg(båt) som dess besättning!Fram till lunchtid låter då högst rimligt!

 • Per-Arne skriver:

  Man kan undra om bötesbeloppet verkligen står i relation till ”brottet”?