Skärgårdsföreningen Siko, som samlar 16 föreningar, kräver i ett öppet brev att Skärgårdsstiftelsens ledning avgår, inklusive stiftelsens politiska styrelse. Bakom kravet ligger den debatterade omorganisation som sjösätts 1 september. Sikos och stiftelsens anställdas missnöje grundar sig ..." /> Siko kräver ledningens avgång | På Kryss Siko kräver ledningens avgång | På Kryss
Hem » Nyheter

Nyheter

Siko kräver ledningens avgång

30 augusti, 2022 – 12.55 11 kommentarer
Adobe ChrisOvergaard

Skärgårdsföreningen Siko, som samlar 16 föreningar, kräver i ett öppet brev att Skärgårdsstiftelsens ledning avgår, inklusive stiftelsens politiska styrelse. Bakom kravet ligger den debatterade omorganisation som sjösätts 1 september.

Sikos och stiftelsens anställdas missnöje grundar sig i att den nuvarande fältpersonalen ersätts med arbetslag som har sina utgångspunkter på fastlandet och att arbetet utförs på dagtid. Siko menar att Skärgårdsstiftelsen försvårar för öbor att jobba med tillsyn på plats, vilket leder till en försämrad förvaltning, skriver Nynäshamns–Posten.

Den nya organisationen innebär att antalet heltidstjänster inom skärgårdens skötsel minskas 

från 16,2 till 10,6 tjänster samtidigt som antalet anställda halveras till 13 personer. Arbetsledningen blir centraliserad och arbetena ska utföras på dagtid av fastlandsbaserade lag. Skärgårdsstiftelsen förklarar förändringen bland annat med gällande arbetsmiljöregler, miljökrav och skatteregler. Även ekonomin är ett skäl. Men skärgården ska inte skötas sämre, menar stiftelsen.

11 kommentarer »

 • Leif Werner skriver:

  Meningen bakom alltihopa är att nuvarande lösningar och organisation ska fullständigt gå åt pipan – vi ska alla bli besvikna och till slut så förbannade att vi kräver en ”ny” förändring. Då kommer, som räddande ängel, det privata näringslivet att erbjuda oss, och politikerna, guld och gröna skogar om de bara får överta skärgårdsstiftelsens roll. Och markinnehav. Ett första steg kan bli upphandling av det arbete som idag utförs av anställda. Den här ”tekniken” har använts på flera håll i kommunala verksamheter, inte sällan i kombination med att aktuella chefers löner fördubblas av det privata ”övertagande” företaget.

  Som läget är nu är vi på väg åt det här hållet – enbart politiska stopptecken kan förhindra en ”marknadslösning”.

 • Göran F skriver:

  Det är med sorg och upprördhet jag reagerar på Skärgårdsstiftelsens lednings förslag. Förstår inte hur styrelsens ordförande tänker som inte reagerar på ledningens planer.
  Självklart måste en organisation få moderniseras, men styrelsen borde ha för ögonen att organisationen ska kunna göra ett bra jobb för sina medlemmar, för allmänheten och för sin personal.

 • Marianne Heijbel skriver:

  Jag skulle gärna vilja veta hur Skärgårdsstiftelsen bemöter den massiva kritiken.
  Har varit medlem och stor beundrare av Skärgårdsstiftelsens verksamhet i många år, så jag hoppas att ni tänker om.

 • Lennart Eriksson skriver:

  Önsketänk!
  Mindre antal människor som dessutom inte är på plats kan inte utföra samma mängd arbetstid, snarare mindre och fördyrade transportkostnader samt mertid då lokalkännedom saknas.
  Det är också ett hårt slag mot en levande skärgård!
  Typisk skrivbordskonstruktion av okunnig styrelse som bör bytas ut snarast!

 • olof nordin skriver:

  Lätt att instämma med SIKO. Sällan har väl en mer tondöv, otidsenlig och klåfingrig organisationsförändring sett dagens ljus. Det är viktigt att värna om de få arbetstillfällen som finns i vår skärgård, särskilt när de möjliggör åretruntboende ute på öarna. Man undrar hur problembeskrivningen ser ut när lösningen är den som stiftelsen nu genomdriver!
  Jag hoppas att fler organisationer protesterar!

 • Bjarne Björnelund skriver:

  Hej har betalt servicemärke och är medlem i stiftelsen sen sjutti-åttital och pratat mej hes för medlemsskap. Men nu har jag kommit till ett vägskäl som jag inte kommer kan stödja, utan jag kommer att avsluta mitt medlemskap när det löper ut. Jag förstår inte att ni inte inser vikten av personal som tillsynsmännen i närhet av båtfolket. Jag har bevistat skärgården sen 1976 och upplevt nedskräpning,Håll skärgården ren,uppstädningen med torrdass och sopstationer , till hot om nedläggning av samma sop-dass till företagssponsring så det är med sorg i mitt hjärta som jag säger
  Tack och Adjö om ni driver igenom den här förändringen. Hej Bjarne Björnelund Britt-Inger Persson medlem 1488.
  Svaret blev detta: Hej Skärgårdsstiftelsen vill tacka för de år du har varit Skärgårdsvän och varit med och stöttat vårt arbete. Jag har nu bokat av att avisering skickas till dig för 2023 års Skärgårdsvänskap.

 • lars.gunnerholm@telia.com skriver:

  Hej,
  fastlandsbaserade arbetslag innebär ju att mer tid blir restid än med dagens system dessutom försvinner ett antal vakande ögon från stiftelsens områden med ökad risk för skråp och dumpning av gamla båtar,

 • Håkan Olofsson skriver:

  Man kan ju bara lite stilla undra var i våra arbetsmiljöregler, miljökrav och skatteregler det står att arbetsledningen skall vara centraliserad och fastlandsbaserad? Vidare tror jag mig veta att visst arbete måste ske på annan tid än dagtid vilka föresatser man än har. Ekonomiskäl kan jag förstå, men att klara nerskärningen utan att försämra skötseln i skärgården kan bli en grannlaga uppgift. Och hur är det med miljökraven då resor för en centraliserat placerad personalstyrka rimligtvis kommer att öka mer än nedskärningen i numeräret ger?
  Jag kan förstå om det jäser i leden och hoppas på en lösning.

 • Anders Johnson skriver:

  Hurra! Denna protest instämmer vi till fullo med.
  Anders & Marion på kuttern ”Freja”

 • Börje skriver:

  Nu förstår jag varför bajamajan och soporna svämmar över på Tistlarna! Så tråkigt när man gjort sånt fint jobb innan med de nya bryggorna mm. Underhåll är lika viktig som namn byggnation.

 • Tomas Merio skriver:

  Skärgårdsstiftelsens ”förslag” kan aldrig vara bra för skärgården. Vi har idag privilegiet med en öppen skärgård där det finns människor som bryr sig. Självklart skall detta finnas kvar.