Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter

”Sjöfyllerilagen bör utredas”

8 november, 2017 – 16.23 3 kommentarer

På onsdagen beslutade riksdagen att sjöfyllerilagen bör utredas. Beslutet föregicks av en debatt där alliansens företrädare var mest kritiska till lagen som deras partier var med om att införa 2010.

Riksdagen uppmanar regeringen att utvärdera den nuvarande sjöfyllerilagen som har samma promillekrav för stora och snabba båtar som för bilar. Dessutom vill riksdagen att utredningen ska överväga om det finns behov av att ändra lagen. Men orsaken till att man vill utvärdera lagen skiljer sig mellan partiernas företrädare.

Caroline Szyber, Kd, är ordförande för civilutskottet som enigt har föreslagit en utredning av sjöfyllerilagen. Hon har också själv kritiserat lagen i en motion och menar att sjötrafik inte kan jämföras med vägtrafik. Kravet på maximalt 0,2 promille alkohol i blodet när man framför en båt som är minst tio meter eller kan gå i minst 15 knop, anser hon är för strikt och begränsar livet för skärgårdsbor och för hennes eget båtliv och för andras som använder båten för nöjes skull. Szyber menade att de flesta fritidsbåtsskeppare ”tar ett stort ansvar för säkerhet och trivseln och miljön” och att en strikt promillegräns inte säkert stärker sjösäkerheten. Hon framförde argumenten mot lagen när hon var först uppe i talarstolen under riksdagens debatt innan beslutet.

Moderaternas Lars Beckman och centerns Ola Johansson framförde i stort sett motsvarande argument och betonade att en harmonisering med omkringliggande länders lagstiftning var viktig. I Norge, Danmark och Finland är de tillåtna promillehalterna alkohol i blodet högre. Lars Beckman efterlyste också en oberoende och förutsättningslös utredning.

De tre företrädarna för alliansen samt sverigedemokraten Mikael Erlandsson ifrågasatte att sjöfyllerilagens skärpning 2010 fyller sitt syfte.

Även socialdemokraten Johan Löfstrand, som liksom de flesta av talarna under debatten påminde om att han själv är båtägare, vill ha en översyn av sjöfyllerilagen. Men han betonade att alkohol försämrar omdömet och att han lagt märke till att motorbåtarna har blivit snabbare sedan lagen infördes och att vattenskotrarna har blivit fler. Att de framförs ”klokt och ansvarsfullt” och att de som kör inte ska vara alkoholpåverkade ansåg han är viktigt.
Även vänsterns Lotta Johnsson Fornarve sa att hon själv aldrig skulle köra sin båt påverkad av alkohol och att lagens skärpta krav har fått många att tänka till och planera sin vistelse på sjön så att det går att kombinera ”ett härlig båtliv och nykter båtkörning”.

Eftersom ingen riksdagsledamot hade presenterat något motförslag till civilutskottet så röstade inte riksdagen om frågan utan beslutet fattades med så kallad acklamation, att ledamöterna på plats i kammaren sa ja till förslaget.

16 fristående motioner från i år och förra året har föreslagit utvärderingen av sjöfyllerilagen.

Den nuvarande lagen infördes 2010 efter alliansregeringens proposition.

Företrädare för Svenska Kryssarklubben och Båtunionen har tidigare kritiserat lagen och önskat en utvärdering av effekterna.

Det är nu upp till regeringen om en utvärdering kommer att bli av.

VIDEO: Riksdagens debatt om sjöfyllerilagen [riksdagen.se]
LÄS MER: Riksdagen kräver utredning av sjöfyllerilagen [pakryss.se 27 oktober, 2017]

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

,

3 kommentarer »

 • Erik skriver:

  En återgång till tidigare lagstiftning, som verkade fungera bra, kanske vore ett lämpligt utfall. Kanske reglera enligt nuvarande lagstiftning i farleder och tillbakareglera annorstädes. Att olika båttyper och områden skulle vara knepiga att hålla reda på, låter litet underligt. En cykel lyder ju inte riktigt efter samma regler som en bil/gångtrafikant, men det verkar gå hyfsat ändå…

 • Janne skriver:

  Jag välkomnar en utredning av lagens effekter.
  Som jag uppfattat det är det främst alkoholpåverkade personer i mindre båtar, som idag inte omfattas av 0,2 promillegränsen, som omkommer till sjöss. Jag kan även se en nytta av att den som framför en tung båt i hög hastighet är nykter i motsvarande grad som vid bilkörning. Det jag har svårt att förstå och acceptera är att en seglare Ska ha samma låga gräns. Jag gissar att en utredning skulle visa på att seglare endast undantagsvis orsakar skador på sig själva eller andra av alkoholrelaterade orsaker?

 • Arne skriver:

  Efter att ha kört vägfärja två somrar kan jag bara säga att folk (då speciellt i mindre motorbåtar) ofta har svårt att se en stor gul färja i nyktert tillstånd, hur skulle det bli om dom fick ta en öl också…
  Politiker som tycker att det är gott om plats på sjön borde nog göra en studieresa med en Finlands- eller Danmarks-färja i semestertider, jag är säker på att vaktbefälet gärna visar hur illa det är.
  Vidare är ju regler lika dom på land lätta att förstå för alla inblandade och olika regler för olika båttyper eller områden blir ju knepigt att hålla reda på.

1 Pingbacks »