Forskning vid Göteborgs universitet visar att det så kallade Skaftövraket troligen hade lastat i Gdansk i Polen och var på väg mot Belgien, då det förliste i Lysekils skärgård omkring år 1440. Skaftövraket hittades redan 2003 ..." /> Skaftövrakets last avslöjar 1400-talets handelsrutter | På Kryss Skaftövrakets last avslöjar 1400-talets handelsrutter | På Kryss
Hem » Nyheter

Nyheter

Skaftövrakets last avslöjar 1400-talets handelsrutter

25 oktober, 2022 – 09.43 Kommentarer inaktiverade för Skaftövrakets last avslöjar 1400-talets handelsrutter
Fotograf: Staffan von Arbin/Bohusläns museum

Forskning vid Göteborgs universitet visar att det så kallade Skaftövraket troligen hade lastat i Gdansk i Polen och var på väg mot Belgien, då det förliste i Lysekils skärgård omkring år 1440.

Skaftövraket hittades redan 2003 på havets botten utanför Lysekil, norr om Göteborg. Ett internationellt forskarteam, lett av marinarkeologen Staffan von Arbin vid Göteborgs universitet, har lyckats kartlägga lastens ursprung och skeppets troliga rutt.

I lasten fanns koppar, timmer, kalk, tjära och tegel. Genom analyserna har forskarna bland annat kunnat fastställa att kopparen brutits i två områden i nuvarande Slovakien. Analyserna visar också att teglet, timret och troligen även tjäran har sitt ursprung i Polen, medan kalken av allt att döma kommer från Gotland.

Enligt medeltida källor fraktades koppar från de slovakiska gruvdistrikten i Karpaterna på flodsystemen ned till kuststaden Gdansk (Danzig) i Polen. Gdansk var under medeltiden också den dominerande exporthamnen för polskt ektimmer. Det är därför mycket troligt att det var i Gdansk som fartyget tog ombord sin last innan det gav sig i väg på det som skulle bli dess sista resa.

Lastens sammansättning talar för att skeppet var på väg till någon västeuropeisk hamn när det av okänd anledning förliste i den bohuslänska skärgården. Även här drar forskarteamet slutsatser utifrån historiska källor.  

– Vi tror att slutdestinationen var Brygge i Belgien. På 1400-talet var staden ett betydande handelscentrum. Vi vet också att koppar framställd i Centraleuropa skeppades vidare härifrån till olika hamnar runt Medelhavet, däribland Venedig, säger Staffan von Arbin.

Ingen kommentar »

1 Pingbacks »