Hem » Löpsedel, Nyheter

Löpsedel   Nyheter

Ta reda på badvattnets kvalitet med hjälp av Badplatsen

15 juli, 2015 – 08.43 2 kommentarer

BadplatsenDen nya versionen av Badplatsen, som visar kvaliteten på badvatten, gör succé. Här kan du enkelt se hur landets badplatser klassas – hur kvaliteten på vattnet är vid cirka 2 500 av landets badplatser, bland annat om det finns problem med alger eller föroreningar.

– Nytt för i år är att webbplatsen är mobilanpassad och mer lättanvänd, säger Katarina Vartia på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Badplatsen har funnits i flera år och låg tidigare på Folkhälsomyndighetens hemsida. I och med flytten till Havs- och vattenmyndighetens hemsida har den fått nytt utseende och nya funktioner, bland annat en kartfunktion om hur du hittar till de olika badplatserna. Nytt för i år är också att webbplatsen är mobilanpassad och mer lättanvänd

Om badvattnet innehåller tarmbakterier kan man drabbas av maginfektioner, algblomning kan ibland avge giftiga ämnen. Därför kontrolleras vattenkvaliteten vid Sveriges badplatser regelbundet sedan flera år tillbaka. Kommunerna ansvarar för provtagningen och rapporterar in sina resultat till Badplatsen.

– Så snart kommunen har lagt in provsvaren finns de tillgängliga för allmänheten på vår hemsida, säger Katarina Vartia.

I Sverige definieras badplatser med cirka 200 badande per dag eller fler som EU-bad. Vi har totalt 444 sådana bad och de får betyget ”utmärkt”, ”bra”, ”tillfredsställande” eller ”dålig” beroende på nivåerna av tarmbakterier i vattnet. Alla EU-bad ska ha tydliga skyltar som visar kvaliteten på badvattnet. Varje år publicerar också EU-kommissionen och Europeiska miljöbyrån (EEA) en rapport över EU:s badvatten.

På HaV:s webbplats Badplatsen går det att se hur även mindre badplatser klassificeras utifrån HaV:s och Folkhälsomyndighetens bedömning. Via kartan klickar du dig lätt fram till rätt badplats eller så går det att söka på namnet.

– Kommunerna kan även lägga in information om exempelvis hur lång stranden är, om det finns gräsmattor och annan växtlighet. Du får också veta vilken temperatur det var i vattnet vid senaste provtillfället samt om det funnits problem med vattenkvaliteten tidigare år, säger Katarina Vartia.

Enligt EU:s badvattendirektiv ska alla större bad ha åtminstone ”tillfredsställande” kvalitet senast vid slutet av 2015 års badsäsong. Om badvattenkvaliteten bedöms vara dålig eller om badet utsatts för en kortvarig förorening ska det finnas en skylt som avråder från bad. Det ska även finnas information om orsaken och vad som görs för att åtgärda problemet.

redaktion@pakryss.se

, , ,

2 kommentarer »

  • Johan Boström skriver:

    Hej Fjalar!
    Tack för påpekandet och vi försöker förtydliga länken med både färg och en bredare stil (fetad) för att göra länkarna lättare att se.
    /Johan Boström, redaktionen

  • Fjalar skriver:

    Det kanske inte är för mycket begärt att i de artiklar som publiceras och som innehåller länkar till andra sidor inom eller utom SXK, förses med en understrykning för att pss öka uppmärksamheten. Enbart en färgförändring, som i artikeln ovan, kan många ggr bli näst intill osynlig beroende på den skärm man använder.