Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Toautsläppsförbudet – Vad bör jag tänka på när jag bygger om toalettanläggningen?

22 mars, 2014 – 10.22 En kommentar
Från webbplatsen batmiljo.se

Från webbplatsen batmiljo.se

Från och med 15 april 2015 blir det förbjudet att släppa ut toalettavfall från alla fritidsbåtar i svenskt vatten. Endast K-märkta båtar undantas. Här får du svar på hur det ska gå till.

–          Se till att ha en tank med tillräcklig kapacitet. Merkostnaden för en större tank är inte stor och det är bra om tanken har kapacitet så att man inte behöver tömma så ofta. Många byter toalett till en eldriven med kvarn eftersom de förbrukar mindre spolvatten. Dessa toaletter har sjunkit rejält i pris på senare tid.

–          Köp rätt däcksförslutning enligt standarden EN ISO 8099:2000. Tömningsstationernas munstycken ska ha den standarden också.

–          Enligt ISO-standarden ska också en tankmätare monteras. Det räcker att den indikerar när tanken är ¾-full. Det finns tankmätare som inte kräver genomborrning. Har man en hålltank i plast med viss genomsynlighet kan kontroll av nivån ske optiskt.

–          Hålltanken behöver ha en bra avluftning eftersom sugkraften är stor när tanken töms. Risk finns att tanken imploderar. Avluftningsslangen ska ha tillräcklig dimension och gärna förses med backventil.

–          Se till att toans vattenintag har en svanhals eller backventil för att förhindra att vatten tränger in av hävertverkan.

–          Sätt in en backventil i spolslangen till hålltanken så att det blir lättare för toaletten att hämta upp sitt spolvatten. Backventilen förhindrar också att vatten rinner tillbaka i toalettskålen.

–          Passa på att byta de gastäta slangarna för att förhindra dålig lukt ombord bland annat.

–          Byt bordsgenomföringarna också om det är dags.

Byggtips finns på batmiljo.se/latrin/bygga-om-baten

En kommentar »

 • Björn Forsman skriver:

  Ovanstående innehåller en del tveksamma råd, enligt min uppfattning.
  Backventil i avluftningsslangen är direkt olämpligt, den ska kunna både släppa in och släppa ut luft i takt med att tanken fylls eller töms.
  Backventil i toans vattenintag har jag svårt att se poängen med och hindrar i vart fall inte vatten från att komma in – det är ju liksom hela syftet med ett vattenintag.
  Hävertverkan omöjliggörs inte genom en svanhals, däremot kanske genom en svanhals i kombination med en vacuumventil, som i så fall placeras i slangen mellan pumpen och toalettskålen.
  Backventil i ”spolslangen” till tanken kan kanske vara motiverat i vissa installationer, men motiveringen får gärna utvecklas lite.