Hem » Mitt På Kryss

Mitt På Kryss

Toautsläppsförbudet – nu är det allvar!

25 mars, 2014 – 15.34 2 kommentarer

dasspapperFrån och med 15 april 2015 blir det förbjudet att släppa ut toalettavfall från alla fritidsbåtar i svenskt vatten. Endast K-märkta båtar undantas. Här får du svar på hur det ska gå till.

Varje fråga nedan har ett längre svar och du klickar på frågan för att slussas vidare.

 

1. Måste jag bygga om min båt och toalett?

2. Vilka båtar måste ha tank med tömningsmöjlighet över däck?

3. Vilka normer gäller för utrustningen i nya båtar?

4. Vad bör jag tänka på när jag bygger om toalettanläggningen?

5. Hur mycket kan en ombyggnad kosta?

6. Var ska jag tömma toatanken?

7. Måste Kryssarklubbens uthamnar ha toatömning?

8. Vad kommer det att kosta att tömma toatanken i mottagningsanläggningarna?

9. Hur finansieras mottagningsanläggningarna?

 

Fakta: Detta anser Kryssarklubben

Tömningsförbudet införs från 1 april 2015. Kryssarklubben anser att utbyggnaden av bra toaletter på land är viktigast för alla båtägare, i synnerhet de 780 000 båtar utan toalett ombord. För att båtägare med toalett och hålltank ska kunna vara laglydiga när lagen börjar gälla krävs en kraftig utbyggnad och förtätning av antalet tömningsstationer.

 

Fakta om toaletter i fritidsbåtar

Ungefär 100 000 fritidsbåtar hade toalett ombord enligt senaste båtlivsundersökning som gjordes 2010. Knappt 40 % av dem hade fast toalett med hålltank som töms enbart till sjön. 25 % hade en bärbar toalett. Drygt 20 % hade fast toalett som kan sugtömmas genom däcksbeslag. Knappt 20 % hade fast toalett med direktutsläpp till sjön.

Lotta Lanne

2 kommentarer »

 • Hej,

  Tyvärr är också fallet att lagstiftaren ”silar mygg och sväljer kameler”. Låt mig förklara varför jag har den åsikten:

  Alla samhällen, kommuner och städer har ett avloppsreningsverk, där man renar avloppsvattnet från tätorten. Det orenade avloppsvattnet flyter fram till reningsverket, där man normalt pumpar upp vattnet för rening. Nu är det så att antingen kan pumparna stoppa pga skada, eller att man får ett strömavbrott. Avloppsvattnet rinner fortfarande till reningsverket, och då pumpen inte fungerar, så låter man det flyta över ett brädd-avlopp rakt ut i sjön, havet eller vattendraget.

  Man kan ju tänka sig vad som händer i en stad av Norrköpings storlek när pumparna slutar att fungera. Där blir snabbt utsläpp motsvarande hela Sveriges båt-bestånd.

  Inte bara det, i avloppssystemet finns oftast platser där man inte kan leda avloppsvattnet direkt till reningsverket, utan man måste pumpa det över en högre del, etc. Igen kan dom pumparna stanna, och då leder man det orenade vattnet ut ur systemet på något sätt. Jag har själv sett en fullständigt huvudlös systemlösning i Svärtinge (utanför Norrköping), där man hade en pumpstation 100 meter ifrån en populär badplats. Bräddavlopps-ledningen mynnade mycket nära badet och där kunde man finna många rester som kommit med avloppet (kondomer, etc). Makthavarna i kommunen låtsades förvånade när badplatsen ofta blev otjänlig då man tog prover.

  Jag tycker därför att SXK borde kräva att samtliga kommuner med utsläpp till dom vatten som omfattas av vårt toautsläpps-förbud måste förse sina avlopppsrenings-system med lösningar så orenat avslopps-vatten aldrig kan släppas ut i recipienten.

  Med Vänlig Hälsning,
  Lennart Schärnell

 • Anders Johnson skriver:

  Nu har Regeringen genom Transportstyrelsen trampat rejält i klaveret, eller kanske jag ska skriva skiten. Genom påbudet, som träder i kraft nästa vår, ska fritidsbåtägare tvingas uppsöka tömningsstationer för att tömma båtens toatankar.

  Vi är många som minns hur våra mest älskade uthamnar och ankarplatser blev alltmer nerskräpade med sopor, toapapper och annat när antalet fritidsbåtar växte. Men då agerade Skärgårdsstiftelsen – prisad vare dom! Torrdass och sophus placerades ut där de behövdes mest. Sedan dröjde det inte länge innan vi kunde njuta av en renare natur där vi gick iland.

  Tänk dig en hemmahamn med plats för hundratals båtar en söndag kväll. Alla vill förtöja, ta iland utrustning, ta sig hem och förbereda nästa veckas arbete. Men nu kommer detta med toatömning. Hur lång tid kan det ta för var och en? En kvart, tjugo minuter? Du ska cirkla runt och vänta på din tur, förtöja vid tömningsstationen, öppna tanklocket, suga tomt, göra rent, kasta loss…

  Hur många tömningsstationer behöver hamnen tror du? En? Tio? Svaret har Transportstyrelsen. Dom anger att det behövs 300 stycken – i hela landet! Och kommer dessa 300 stationer vara tillgängliga före början av juni och efter mitten av augusti när ”allt” stänger? Idag finns mindre än 200 tömningsstationer längs våra kuster (insjöarnas stationer ej räknade). Det innebär att det går flera hundra toaförsedda båtar per tömningsstation i dagsläget!

  Genom att komma med ett påbud som blir svårt och periodvis omöjligt att följa bidrar Transportstyrelsen till att göra fritidsbåtsägare till lagbrytare, där påföljden är böter eller fängelse upp till två år. Om nu inte besättningen på traditionellt vis använder hink eller potta, som får tömmas från båten rätt ner i vattnet! Och hur ska Transportstyrelsen kontrollera att påbudet följs? Kommer Kustbevakningen och Polisen åläggas att kasta sina blickar ner i tankens skit samtidigt som dom håller alkoholmätaren i ett fast grepp?

  Nej, så här borde det inte gå till. På samma sätt som Skärgårdsstiftelsen en gång agerade borde Transportstyrelsen nu agera. Placera ut fler torrdass i våra uthamnar, håll toaletter och sopstationer öppna i våra gästhamnar hela den seglingsbara säsongen och bygg tömningsstationer i tillräckligt antal där de behövs! Gör sedan nya beräkningar och finn med största sannolikhet att toa-utsläppen från fritidsbåtar i stort har blivit försumbara.

  Jag kan inte låta bli att fundera på om toatömning i våra vatten är ett verkligt problem. Enligt Transportstyrelsens egna siffror bidrar Sveriges båtfolk med ca en tiotusendel till alla länders övergödningen av Östersjön. Men det är under förutsättningen att alla båtmänniskor alltid tömmer sin urin och avföring i vattnet.

  Vi i min familj vill bidra till rent vatten i en ren natur på rimliga villkor – inte följa påbud som är förefaller dåligt genomtänkta och möjligen onödiga!

  Anders Johnson
  seglare