Regeringen har tillsatt en utredning för att se hur användning av vattenskotrar och liknande farkoster kan regleras på ett bättre sätt. En vattenskoter kan komma upp i hastigheter motsvararande 130 km/timme. Ofta används de nära land ..." /> Utreder nya regler för vattenskoterkörning | På Kryss Utreder nya regler för vattenskoterkörning | På Kryss
Hem » Nyheter

Nyheter

Utreder nya regler för vattenskoterkörning

28 september, 2021 – 11.51 5 kommentarer
Bild: Adobe harlequin9

Regeringen har tillsatt en utredning för att se hur användning av vattenskotrar och liknande farkoster kan regleras på ett bättre sätt.

En vattenskoter kan komma upp i hastigheter motsvararande 130 km/timme. Ofta används de nära land vid nöjeskörning. Eftersom de kan köras i känsliga, strandnära områden störs ofta både människor och miljö, dels på grund av buller, dels på grund av andra störningar. Det uppstår också risk för olyckor.

– Vattenskotrarna har blivit många och kan innebära stora störningsmoment. Samtidigt har det visat sig att dagens lagstiftning kan vara svår att tillämpa. Regeringen vill därför se över lagstiftningen så att användningen av vattenskotrar kan regleras bättre och också bli säkrare för både människa och miljö, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Utformningen av de nya reglerna ska göra det möjligt att effektivt kunna kontrollera att de följs. Utredningen ska också ta fram förslag på lämpliga och effektiva sanktioner för den som bryter mot reglerna. Kontroll och sanktioner är viktiga för att förhindra olyckor och oacceptabla störningar för människor och miljö.

De nya reglerna bör också vara så teknikneutrala som möjligt så att andra farkoster inte ersätter dagens vattenskotrar och leder till samma typ av störningar.

– Detta med teknikneutralitet är precis det vi från Kryssarklubben, ihop med andra båtorganisationer, sade sommaren 2020 då regeringen processade lagstiftningen om båtkörkort för vattenskoter, säger Fredrik Norén, generalsekreterare för Svenska Kryssarklubben, och fortsätter:

– Vi analyserar nu direktiven till utredningen och vilka effekter dessa kan väntas få på fritidsbåtslivet.

Utredningen ska lämna in sitt betänkande senast den 3 oktober 2022.

5 kommentarer »

 • Henrik Eriksson skriver:

  Förbjud vattenskotrar, min erfarenhet är att de flesta som kör är olämpliga-vuxna jättebebisar. Vi som har mognad och omdöme klarar oss utan dessa leksaker.

 • Carl-Fredrik Fredrikson skriver:

  Det är inte enbart farten som ger upphov till mkt obehag
  Våghöjden som flertal motorbåtar ger upphov till kan skada såväl miljön som risk för skador på förtöjda båtar vid bryggor.
  Små barn som leker vid strandkanten ramlar lätt omkull vid höga vågor som div. Oförsiktiga / Oförstående båtägare ger upphov till.

 • Arvid skriver:

  5kn 200m låter kanske enkelt, men sätt dig i en båt och försök uppskatta om du är 150m från land eller 250m.
  En sådan begränsning skulle också påverka en stor del av våra farleder i östkustens skärgård som till ganska stor del är smalare än 400m.
  Jag tycker absolut man skall införa fartbegränsningar på fler ställen, men mer platsanpassat, och i flera nivåer än bara fri fart eller 5kn (12kn finns i och för sig på fåtal ställen).

 • mats Millbourn skriver:

  Fartbegränsningar för alla båtar ska gälla vid täta områden i vår skärgård. Farttavlorna måste bli fler och hela inomskärsområde måste vara fartbegränsade. Förslag finns till SXK från professor i Göteborg som noga studerat problemet.

 • HÅKAN DALVÄG skriver:

  5 knop 200 m från land. Ska gälla hela landet alla båtar alla platser.
  Enkel regel. Finns i vissa länder redan. Räddar fågel, säl, växter och miljö.