Vattenfall och Länsstyrelsen har kommit överens om en ny tappningsstrategi för att reglera Vänerns vattennivå. Syftet är bland annat att motverka igenväxning av stränder och problem för sjöfart och båtliv. Den nya tappningsstrategin tillåter lite högre ..." /> Vänerns vattennivå regleras på nytt sätt | På Kryss Vänerns vattennivå regleras på nytt sätt | På Kryss
Hem » Nyheter

Nyheter

Vänerns vattennivå regleras på nytt sätt

19 december, 2022 – 10.28 En kommentar
Vänerns vattennivå regleras på nytt sätt

Vattenfall och Länsstyrelsen har kommit överens om en ny tappningsstrategi för att reglera Vänerns vattennivå. Syftet är bland annat att motverka igenväxning av stränder och problem för sjöfart och båtliv.

Den nya tappningsstrategin tillåter lite högre vattenstånd och mer fluktuerande vattennivå under vår och sommar. Det motverkar igenväxningen av stränderna runt sjön och gynnar strandängarnas funktion. Ett högre sommarvattenstånd underlättar också för båtlivet, som kan ta sig till och från sina bryggor, samt för yrkessjöfarten som kan gå med full last.

Effekterna av den nya tappningsstrategin kommer att följas upp på olika sätt. Vänerrådet kommer att koordinera det breda uppföljningsprogram som ska studera effekterna på naturmiljön och olika samhällsintressen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kommer också att utvärdera effekterna av olika vattenstånd på olika verksamheter runt Vänern.

Fakta tappningsstrategi

Avtappningen av Vänern regleras av en vattendom från 1937. Tappningsstrategin ligger inom ramen för denna och är en frivillig överenskommelse mellan Vattenfall och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

2008 infördes en tappningsstrategi med syfte att minska risken för översvämningar. Det fick också en del negativa konsekvenser, som att naturen runt sjöns stränder snabbt växte igen. 2018 bildades Vänerrådet i syfte att få till stånd en förbättrad, säker och naturanpassad tappningsstrategi.

Bild Vänerrådet

En kommentar »

  • Jörgen Sundin skriver:

    Så blir det då byråkrater gör ”skrivbordsutredningar/beslut”. Om de gick ut i verkligheten skulle de förstå bättre direkt.
    Hur kunde det dröja 10 år för att inse alla negativa följer av 2008 år beslut och sedan nästan 15 år för att ändra det vansinniga beslutet från 2008 ???

Lämna en kommentar

Lämna din kommentar här nedan, eller lämna en trackback från din webbplats. Du kan också prenumerera på dessa kommentarer via RSS

Var trevlig. Håll det rent. Håll dig till ämnet. Ingen spam.

Du kan använda dessa taggar:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar