Kryssarklubbens Hugo Tiberg, professor i sjörätt, reder ut vad som gäller och vem som är ansvarig i juridikfrågan. Fråga: “I somras gick jag för motor från Gåshällan in mot Axmar brygga norr om Gävle. Jag gick ..." /> “Vem ansvarar för grund i leden?” | På Kryss “Vem ansvarar för grund i leden?” | På Kryss
Hem » Läsvärt

Läsvärt

“Vem ansvarar för grund i leden?”

15 juni, 2023 – 09.20 Ingen kommentar
Vem ansvarar för grund i leden?

Kryssarklubbens Hugo Tiberg, professor i sjörätt, reder ut vad som gäller och vem som är ansvarig i juridikfrågan.

Fråga:

“I somras gick jag för motor från Gåshällan in mot Axmar brygga norr om Gävle. Jag gick i utprickad led som, enligt mitt inte helt nya sjökort, visade tre meters djup. Mellan två prickar gick jag på grund. När jag begärde ersättning för självrisken av skadorna från Sjöfartsverket svarade de att platsen numera är blåmarkerad (mindre än tre meter) på sjökorten, och att det är Gävle stad som svarar för utprickningen i leden. Men efter min anmälan har Sjöfartsverket kontrollerat leden och markerat två nya grund på sjökortet, dels på den aktuella platsen och dessutom på en ytterligare plats. Vem ska ersätta min självrisk?”

Svar:

“Gävle stad bekräftar att staden svarar för leden och utprickningen till Axmars brygga. Under angivna förhållanden är det rätt att Sjöfartsverket bör undgå ansvar för den uppkomna skadan och att Gävle stad är farledsansvarig.

Rättspraxis om sådant här utprickningsansvar är rätt gammal. Två fall från Högsta Domstolen refererade i NJA 1936 s. 141 är ändå ganska klargörande. I fall nr 1 ansågs farledshållaren ansvarig för skada där prickningen gav felaktig anvisning om rätt farled, medan farledshållaren i fall 2 ansågs vara utan ansvar. Liknande svar ger Tsesisfallet 1983 och José Martì från 1987.

De här rättsfallen har knappast ifrågasatts på senare tid och visar att Gävle stad bör ta på sig självriskansvaret, då det verkar som att utprickningen på den aktuella sidan gav felaktig anvisning om rätt farled. Om grundet på norra sidan skulle ha medfört samma ansvar är mer ovisst, då det knappast tycks ha legat direkt i farleden.

Det kan tilläggas att för hamnområden anses att den hamnansvarige generellt svarar för djupen, som kan kontrolleras genom ramning. I äldre fallet NJA 1909 s. 476 ND 1909 s. 42 grundskadades ett fartyg vid utgång från Beckholmens varv i Stockholm och tillerkändes ersättning för sina skador, och liknande är NJA 1928 s. 105 från Malmö.”

Stock.adobe.com

Lämna en kommentar

Lämna din kommentar här nedan, eller lämna en trackback från din webbplats. Du kan också prenumerera på dessa kommentarer via RSS

Var trevlig. Håll det rent. Håll dig till ämnet. Ingen spam.

Du kan använda dessa taggar:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar