Hem » Läsvärt, Nyheter, Säkerhet

Läsvärt   Nyheter   Säkerhet

”Gick ej utreda vem som framfört båten”

15 september, 2019 – 00.54 10 kommentarer

Skepparen på en grundstött segelbåt vid Falsterbo fyr misstänktes för sjöfylleri och vårdslöshet i sjötrafik. Förundersökningen lades ner när Kustbevakningen inte kunde slå fast vem som framfört båten.

Kvart i nio på tisdagskvällen sändes ett nödanrop, ”mayday”, via kanal 16 på vhf. Men varken position eller identitet uppgavs och först någon minut senare skickades ett nödanrop via dsc, digitalt meddelande via vhf, som identifierade båten som en polsk Bavaria 50. Tack vare att båten också hade sändande ais kunde positionen bestämmas.
– Vi hittade båten via ais, säger Jörgen Hansson som var biträdande räddningsledare på räddningscentralen, JRCC, under räddningsarbetet.
– När vi sedan fick numret till en mobil övergick vi till att kommunicera den vägen. Det är ofta enklare för nödställda som inte är så vana att tala med vhf. Det var oklart vad de ville ha hjälp med, men vi skickade flera enheter mot platsen.

Falsterbo

Segelbåten stod stadigt på sandbotten tjugo meter ut från land vid Falsterbo fyr. Bild: Casper Johansson/Blåljus Söderslätt

Båten stod hårt på grund alldeles intill Falsterbo fyr med den västliga vinden som tryckte båten mot land. Vågorna var mellan 1,5 meter och 2 meter höga och vinden ihållande kuling. Vatten slog in över segelbåten, en hyrd 50-fots Bavaria från 2012 som närmast kom från Helsingör. Båtar från frivilliga sjöräddningen, SSRS, och Kustbevakningen skickades till platsen, men kunde inte komma nära eftersom båten stod på meterdjupt vatten bara några tiotal meter ut från land.
– Det kunde vara fara för liv för personerna ombord och vi inledde evakuering med helikopter. Men skepparen vägrade först att lämna båten, säger Jörgen Hansson.

Först efter en och en halv timme ensam ombord i den kraftigt grundstötta båten gick skepparen med på att låta sig lyftas med helikopter. Båten hyrdes ut av ett företag i Polen, och besättningen talade engelska med räddningscentralen och enheterna på plats, men orsaken till att personen stannade ombord var inte problem med kommunikationen mellan båt och sjöräddning.
– Så har vi i alla inte uppfattat det, säger Jörgen Hansson som inte vet varför skepparen valde att stanna.

På grund

Ansvaret för bärgningen övergick till ägaren, ett polskt hyr- och charterföretag, efter räddningsoperationen. Bild: Margareta Veber

Kustbevakningen inledde en förundersökning efter misstanke om brott mot Sjölagen. Anledningarna var misstänkt sjöfylleri och misstanke om vårdslöshet i sjötrafik. Men sent på onsdagseftermiddagen lades förundersökningen ner. Enligt förundersökningsledaren gick det inte att slå fast vem som framförde båten: ”Eftersom det inledningsvis handlade om att rädda liv tog det tid innan åtgärder i brottsutredningen kunde vidtas. Livräddning prioriteras alltid före annan verksamhet”, skriver förundersökningsledaren i ett mejl till På Kryss och fortsätter:
”När personal från Kustbevakningen hade säkrat segelbåten och den sista personen ombord tagits om hand, fanns anledning att göra en nykterhetskontroll”.

Det första blåsprovet visade positivt för den 66-årige mannen som stannat kvar ombord och som Kustbevakningen uppfattade hade framfört båten. Men han påstod sig senare inte ha framfört båten och det andra blåsprovet med ett mer exakt bevisinstrument, som togs tre timmar efter att mannen evakuerats i land, visade på 0,16 promille vilket är under gränsen för sjöfylleri.
– Våra resurser prioriterades till den pågående sjöräddningen, säger Mattias Lindholm, kommunikatör vid Kustbevakningen.
– En person var kvar ombord på en grundstött segelbåt i hård vind och flera enheter, inklusive helikopter, fanns på platsen vilket krävde denna prioritering.
– Det gick inte heller att fastställa vem som framförde båten vid olyckstillfället, på grund av insatsen där vår personal var upptagna med livräddning, och inte hade möjlighet att påbörja utredningen förrän senare.

Falsterbo

Båtar från SSRS och Kustbevakningen var på plats, men kunde inte komma tillräckligt nära för att evakuera besättningen på Bavarian (lila symbol). Bild: Marine Traffic

Utöver misstanken om sjöfylleri misstänktes även vårdslöshet i sjötrafik. Men förundersökningsledaren bedömde under onsdagen att det inte gick att bevisa vem som faktiskt styrde ombord och som var juridiskt ansvarig för framförandet av båten. Brottsmisstankarna kvarstår alltså, men förundersökningen lades ner.

Alla fyra ombord som lyftes i land var nedkylda, men ingen behövde vård av fysiska skador och de evakuerade kunde övernatta i Skanör.
– Händelsen påminner återigen om att det är mycket viktigt att man lämnar positionen vid ett nödanrop. Förvånansvärt ofta lämnas inte den vilket försvårar räddningsarbetet, säger Jörgen Hansson, JRCC.
– Som fritidsskeppare kan det vara bra att under lugna omständigheter ta reda på hur man på enklaste och snabbaste sätt får fram sin position på båten man befinner sig på, eller med sin mobil. Kanske via plottern eller mobilen? Koordinaterna räcker för att vi ska kunna inleda sökandet, säger Jörgen Hansson.

Efter att 66-åringen hade evakuerats, en halvtimme före midnatt, avslutades räddningsarbetet. Båten lämnades kvar med skrovsidan på sandbottnen och tömdes på bränsle under onsdagen.
Kustbevakningen vadade till och från båten med dunkar och tömde båten på cirka 300 liter diesel. När Kustbevakningen bedömde att miljörisken var undanröjd övergick ansvaret till ägaren.

Segelbåten hade innan grundstötningen vid Falsterbo seglat från Helsingör där den legat i hamn ett par nätter efter en överfart från Norge. Grundstötningen ägde rum alldeles utanför Falsterbo fyr ett par sjömil söder om Skanörs hamn. Enligt ais-signalerna seglade båten i strax under tio knop med rak kurs den sista halvtimmen innan grundstötningen.

Båten ägs av ett charter- och uthyrningsföretag och har hemmahamn i Kolobrzeg (Kolberg), Polen. Enligt företaget hyrdes båten som en vanlig hyrbåt utan skeppare.

Falsterbo och Falsterbo rev har haft många grundstötningar genom tiderna och kanalen byggdes bland annat för att undvika passage utanför revet. Senast i november 2016 gick en polskregistrerad båt med destination Gdynia på grund ute på revet. Eftersom besättningen var professionell utreddes den olyckan av Statens haverikommission.

Falsterbo

Båtens ais visar en rak kurs halvtimmen innan grundstötning. Bild: Marine Traffic

Johan Boström
johan@pakryss.se

, , , ,

10 kommentarer »

 • Stefan skriver:

  För fordon finns det ägaransvar för felaktig parkering.

  Är det internationella sjölagar som styr eller kan Sverige stifta kompletterande lagar?
  Tex alltid ägaransvar som då utgör ett incitament för ägaren att dokumentera vem som är befälhavare ombord för att delegera ansvaret till utpekad person ombord.

  Civilrättsligt kanske försäkringsbolaget kan kräva information om vem som var befälhavare vid tillbudet för att kunna betala ut ersättning för bärgning och reperation!

  Minns en dikeskörning i min kommun då polisen misstänkte rattfylla men inte kunde styrka vem som kört, försäkringsbolaget satte sig på tvären vid skaderegleringen så det kröp fram vem som kört…

 • Göran Nybom skriver:

  Efter att dom passerat ”Flintrännan sydväst” har det börja skymma. Dom tar då förmodligen miste på fyren ”Falsterbo rev” och fyren ”Falsterbo”. Dom faller av på den nya kursen, farten ökar 2 knop och det är kul att segla. Och enkelt, rorsman behöver bara hålla på fyren föröver. Efter en timme är man ”framme” och chocken stor. Sens moral: slarva inte med att identifiera fyrar på deras karaktär.
  Och segla 24-timmars varje år så är du väl förberedd för tuffare segling!

 • Carl Johanson skriver:

  Hmmm, jag är inte lagklok och det kanske är därför som jag inte förstår det här.
  Det är ju svårt att komma undan en misstanke om grov vårdslöshet. Här har båten seglats på grund på en med bojar och fyr väl utmärkt udde och med moderna navigationshjälpmedel ombord. Det har vad jag förstår inte med alkoholhalt att göra, det är grovt vårdslöst att göra det nykter. Gäller inte Sjölagen 6 kap, 2 § här? Gälller det inte fritidsbåtar? Det kan hända att befälhavare och besättning saknade verklig eller formell kompetens men det ändrar väl inte brottet? Men ska man hålla befälhavaren ansvarig så måste man ju veta vem som förde befäl ombord. Det måste inte vara den som hyrt båten, hen kan ju ha uppdragit åt någon annan ombord att vara befälhavare. Fast det kanske är så att de inte hade klarat ut vem som var befälhavare. Om det räcker för att undgå ansvar är det ju väldigt bekvämt: efter sjöolycka räcker det att hävda att ingen förde befäl ombord , alltså var ingen ansvarig och därmed kan ingen ställas till ansvar för brott mot sjölagen. Får det vara så enkelt? Borde inte frånvaro av ansvarig befälhavare på en 50 fots båt istället göra brottet värre? Men det är klart, vem ska man i så fall hålla ansvarig för att det inte fanns någon som var ansvarig? Jag vet inte hur de lagkloka ser på det men om jag hyrde ut min båt så skulle jag begära att få ansvarig befälhavares namn på hyreskontraktet, antingen det nu är hyresmannen eller någon denne har utsett. Skulle inte det göra ansvaret solklart?
  Nå, här handlar det också om sjöfylleri om vilket stadgas i Sjölagen 20 kap 4 § och 5 § om jag förstår det rätt.
  Där står om ”den som framför ett fartyg…” och de som ”fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss” får inte vara berusade och kan dömas om de är det. Men vad menas med ”den som framför”? Är det inte att vara befälhavare det? Eller kan en berusad befälhavare komma undan med att hen överlåtit åt andra ombord att framföra båten och att fullgöra andra för sjösäkerheten viktiga uppgifter medan befälhavaren själv söp? Här kan man ju inte kan fastslå vem som gjorde vad ombord så man kan inte bevisa att den berusade mannen fullgjorde en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten. Men borde då inte ansvaret vila på befälhavaren? För mig som inte är lagklok så känns det här verkligen märkligt. Det här borde ju vara utrett och beskrivet någonstans.

 • Torbjörn Berg skriver:

  Det är förvånande att man släpper ansvarsfrågan. Befälhavaren är alltid ansvarig även om han inte styr båten.

 • Johan Fägerskiöld skriver:

  PS
  Förresten, deras kurs var initialt rätt OK, men sedan hände något som tyder på rätt konstig styrning, de vinglar. Hade de fortsatt på den ursprungliga kursen vore de nog på sin planerade destination snart därefter.

  Spekulationer kanske inte är på sin plats, men de kanske hade skilda meningar om vart de skulle eller hur de skulle klara sig ur knipan? Eller upplevde det helt enkelt som svårt att hålla upp mot vind och vågor, kanske motorproblem. Ser ut som ett stort vindfång med högt skrov. Det kan vara rätt jobbigt att hålla upp i krabb sjö på grunt vatten. Läkuster i hård blåst och sjögång är otrevliga och farliga. Svårt att tro att de var helt plakat och att det hela förklaras så enkelt. Låt vara hade svårt att fatta bra beslut, men de kanske inte hade manöverkunnighet överhuvudtaget.

  DS

  Johan

 • Johan Fägerskiöld skriver:

  Många har lyckats gå på där men om man kollar kortet ser man ju att det är omöjligt att segla på känn där. Jag blev rätt överraskad då jag ville passera nära där och letade efter en säker kurs. Det blev långt ut istället den gången och vi klarade oss. Men andra jag känner har påtagliga, grundliga, djupt kända erfarenheter därifrån och jag gissar att lossdragning därborta är en rätt vanlig uppgift för våra kära räddare. Men vi lär oss väl så småningom att planera våra rutter och notera i förväg vad som behöver tas hänsyn till, och sedan att hålla koll. Och ingen alkohol till ansvariga under färd, helt enkelt. Vet inte av artikeln hur mycket personerna hade i promille räknat – dvs omedelbart efter räddning, men om det nu var mycket är det väl skäl att be dem betala för sig, åtminstone. Som jag förstår det hade en normalt tänkande besättning kommit förbi med bra marginal. Synd att orsaka sånt pådrag och att man inte kan ange var man är – och seglar en 50-fotare. Uthyraren krävde kanske inte tillräcklig dokumentation på kompetens. Och trots allt – som redan är skrivet, de hade väl kunnat ta sig iland själva på så grunt vatten så att teoretisk livsfara inte förelåg. Märkligt också att det inte gick att få båten flott, om man hade en stor båt till förfogande som kunde dra. Ingen scooter att föra över linan? Ingen som kunde ta hand om båten därefter kanske.

 • Mats Ohlsson skriver:

  Det finns gott om bojar runt Måkläppen. Det är bara att följa denna utprickning, allt annat är otänkbart runt detta hörn speciellt på natten. Båten har dessutom haft en navigator som visar var den är.
  Att det är grov vårdslöshet är tydligt, men moderna plottrar ger ofta en känsla av att man kan överlåta navigationen till den och vara mindre vaksam själv. Att dubbelkolla måste sitta i ryggmärgen.
  Litet konstigt med räddningsarbetet när det var möjligt att gå iland. Även om detta var på slutet så kan jag inte föreställa mig hur någon skulle kunna drunkna. Djupgåendet är 1,90 och när det början bli problem så är det nog inte mer än 1,20.

 • Tor Melin skriver:

  Knepigt att navigera rätt om man är på lyran. Kommer att tänka på det 130 m långa handelsfartyget som brakade på utanför Kalmar förra året. Styrman dömdes till 3000 spänn i böter för sjöfylleri. Tufft värre med så hårda straff.

 • Tommy Törnquist skriver:

  Man behöver inte ha seglat där mycket för att hålla sig en bit ifrån stranden. Där är vackert men mycket grunt.
  Jag ser anledningen till ”kursen” mer som avdrift som inte har uppmärksammats.

 • Bengt Agild skriver:

  Mycket märklig kursättning mer eller mindre upp på land. Alla som seglat i dessa vatten vet hur grunt det är runt Falsterbo och revet. Man måste gå mycket långt ut särskilt vid hårt väder.
  Falsterbokanalen är i de flesta fall bästa alternativ. Man måste dock då passa broöppningstiderna.