Hem » Läsvärt, Nyheter, Ombord

Läsvärt   Nyheter   Ombord

Frivilliga krafter återställde populär farled

28 juni, 2019 – 11.29 Kommentarer inaktiverade för Frivilliga krafter återställde populär farled

På fredagen gav Transportstyrelsen grönt ljus för farleden genom Röka ström i Mälaren.
 – Med samlade krafter kan alla genomföra ett sånt här projekt, säger Anders Knutas som varit en av de drivande frivilliga krafterna.

För två år sedan drogs den populära båtsportleden genom Röka ström i Mälaren in. Några av prickarna låg inte exakt där de var utmärkta på sjökortet och Strängnäs segelsällskap, som upprättat och ansvarade för leden, ansåg sig inte ha råd med nya sjömätningar och att ta ansvar för att prickarna underhölls och behöll sina positioner efter islossning och oväder. Men tillräckligt många fritidsbåtsintresserade engagerade sig i frågan och med Mälarens båtförbund som samlande kraft undersöktes möjligheterna att öppna leden igen.
– Vi har gjort något som vem som helst skulle kunna göra om man bara hjälps åt. Man måste sätta sig in i reglerna och ta reda på vad som behöver göras. Både Transportstyrelsen och Sjöfartsverket, som avgör om en farled uppfyller kraven, har varit hjälpsamma på alla vis, säger Anders Knutas.
Rökaleden– Den största utmaningen har varit att bekosta sjömätningarna som krävs, men om man är ett antal båtklubbar tillsammans så har man mer muskler än en enskild klubb.

Rökaleden

Sjömätningarna gav underlag för att placera ut prickarna längs leden. Mörkblå färg visar djup på minst 2,2 meter. Bild: Sjöfartsverket

19 sjömärken, styrbords- och babordsmärken är nu placerade längs den knixiga leden som förbinder Segeröfjärden med Arnöfjärden och gör stora delar av Mälaren tillgänglig för tusentals fritidsbåtar.
– Sjömätningarna var en engångskostnad, men underhållet kostar också en del. Vi har valt att köpa in det arbetet från Sjöfartsverket för 35 000 kronor per år och ingen kan ifrågasätta kvalitén, säger Anders Knutas som också påminner om att prickarna har andra positioner än tidigare.

Transportstyrelsens Mats Hörström är imponerad av det frivilliga engagemanget.
– Jag vill ge en stor eloge till alla berörda som har hjälpt till i den här föredömliga återställningen av farleden, säger Mats Hörström som varit föredragande i ärendet hos Transportstyrelsen.
– Det här höjer dessutom säkerheten på Mälaren eftersom farleden minskar risken för situationer mellan sjöfarten och fritidsbåtar i huvudfarleden.

Rökaleden fick sitt formella drifttillstånd för sjösäkerhetsanordningar, sjömärken, på fredagen och gäller i fyra år. Leden är minst 2,2 meter djup och obelyst (farled i klass 4), men med reflexer på alla prickar.

I Sverige finns en uppdelning av farleder i fem kategorier. Klass 1 och 2 är de stora lederna för avgiftsbelagd sjöfart. Klass 3 är mindre leder som är tänkta för mindre yrkesfartyg och fritidsfartyg dygnet runt. Klass 4 är som klass 3, men saknar stöd för mörkernavigering.
Den enklaste typen av farled är väl beprövade naturliga sjövägar som fraktskutor och segelfartyg av hävd använt. Dessa leder saknar utmärkning. Eftersom de kommit till för gamla tiders yrkessjöfart är djup och bredd oftast väl tilltaget eftersom de framförallt används av fritidsbåtar och små båtar som används yrkesmässigt som exempelvis sjötaxi eller hantverkare med verksamhet i skärgårdarna.

Rökaledens 19 nya prickar:
BRÄNNVINSTRATTEN
59-28.7155
17-08.7880

TUVAN SB
59-27.8427 17-06.2578 9313 4 3

KRÅKSKÄR BB
59-27.5838
17-05.2345

KRÅKSKÄR SB
59-27.6071
17-05.2787

TALLSKÄR BB
59-27.4783
17-04.8588

TALLSKÄR
SB 59-27.5098
17-04.7662

BISPGRUND BB
59-27.4350
17-04.0373

BISPGRUND SB
59-27.4386
17-03.8439

MORRARÖFJÄRDEN
59-27.0204
17-03.4568

BISPGRUND VÄSTRA BB
59-27.4069
17-03.9337

KRÅKSKÄR ÖSTRA BB
59-27.6102
17-05.3647

TALLSKÄR ÖSTRA BB
59-27.5434
17-05.0309

NYSTACK VÄSTRA BB
59-27.6562
17-05.6241

NYSTACK ÖSTRA BB
59-27.6631
17-05.6664

NYSTACK VÄSTRA SB
59-27.6641
17-05.6209

NYSTACK ÖSTRA SB
59-27.6718
17-05.6636

HÄSTHOLMEN SÖDRA SB
59-23.5919
17-07.2556

HÄSTHOLMEN SB
59-23.6784
17-07.2599

HÄSTHOLMSSUNDET
59-23.7530
17-07.2988

LÄS MER: Indragen båtsportled inte typisk [ pakryss.se 12 maj, 2016 ]

LÄS MER: Nytt hopp för Rökaleden [ pakryss.se 23 oktober, 2018 ]

Johan Boström
johan@pakryss.se

, , ,