Hem » Läsvärt, Nyheter

Läsvärt   Nyheter

Fler anställs för att klara helikopterberedskap

2 februari, 2018 – 13.22 4 kommentarer

I sista minuten kom räddningshelikoptrarnas besättningar och Sjöfartsverket överens om ett nytt arbetstidsavtal. Insatstiden 15 minuter fortsätter att gälla, men basen på Gotland är stängd tillsvidare.

Samma dag som det gamla avtalet löpte ut kom parterna i konflikten om anställningsförhållandena för Sjöfartsverkets helikoptrar överens. Om man inte hittat en lösning så hade tiden från larm till flygklar räddningshelikopter ökat från en kvart till 45 minuter i februari. Men istället enades man om att det gällande avtalet fortsätter att löpa till april då det nya ska börja gälla. För att minska de stora kostnaderna för övertid, över 50 miljoner kronor under 2016, kommer ny besättningspersonal att rekryteras.

Det nya avtalet ska säkra att en räddningshelikopter kan vara i beredskap på var och en av de fem baserna Säve, Ronneby, Visby, Norrtälje och Umeå. Ett nytt schema läggs och det planeras in ett överskott av bemanning för att klara planerad och oplanerad frånvaro som sjukdom och ledigheter. Ytterligar besättningsmedlemmar kommer att rekryteras.

Förhandlingarna om det nya avtalet pågick in i det sista och räddningshelikoptarna har under det senaste halvåret inte alltid varit tillräckligt bemannade för att klara ordinarie beredskap. Stationen på Gotland har varit planerad stängd tidvis och är det nu tillsvidare.
– Vi kommer tillfälligt att bemanna en femte station i Kiruna för att kunna genomföra de årliga vinterövningarna, säger Daniel Lindblad.
– Basen i Visby planerar vi att öppna under våren.

”Det finns ett flertal utmaningar, och det kräver stor flexibilitet från både arbetsgivare och individ för att klara bemanningen under övergångsperioden”, skriver Sjöfartsverket i ett pressmeddelande som fortsätter: ”Fördelarna att behålla 15 minuters insatstid dygnet runt och undvika ett uppsplittrat schema ansågs dock så starka att både fack och arbetsgivare beslutade sig för att göra allt för att lösa detta.”

Kostnaderna för Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar har under de senaste åren blivit betydligt större än beräkningarna. Bara besättningarnas övertidsersättning kostade under 2016 över 50 miljoner kronor och inget talar för lägre kostnader under 2017. Var och en i helikoptrarnas besättningar har kunnat arbeta 890 timmar med den högre övertidsersättningen och under 2016 fick exempelvis en pilot över en miljon kronor bara i övertidsersättning. Besättningarna arbetar med det nuvarande avtalet i snitt var fjärde vecka och måste under arbetstiden befinna sig i närheten av helikoptern för att klara inställelsetiden. På ett dygn räknas tjugo timmar som arbetstid och resterande fyra timmar är betald beredskapstid.

Sjöfartsverket försökte under 2017 att förhandla fram ett nytt avtal, som innebär lägre kostnader, utan resultat. Besättningarna krävde andra förutsättningar och ersättningsnivåer än vad Sjöfartsverket var berett att gå med på. I början av januari stängde Sjöfartsverket en av de fem baserna, stationen på Gotland, i väntan på ett nytt avtal. Och Sjöfartsverket var berett på att ändra kravet på inställelsetid för att ytterligare minska kostnaderna för beredskapen. Besättningarna på de fyra bemannade helikopterbaserna måste vara redo att lyfta inom 15 minuter efter ett larm, dygnet runt. Men från och med torsdagen när avtalet löpte ut skulle inställelsetiden öka med en halvtimme nattetid.

Utöver att säkerheten till sjöss har blivit sämre av den bristande helikopterberedskapen har Försvaret inte kunnat öva med flyg i den omfattning som det vill. Det är framför allt Flygvapnets nattövningar som har påverkats, enligt Försvarsmakten.

Under 2016 flög Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar sammanlagt 361 timmar flygning till följd av larm. Bild: Sjöfartsverket

Under 2016 flög Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar sammanlagt 361 timmar i samband med larm. Bild: Sjöfartsverket

Helikopterberedskapen har under 2017 inte uppfyllt kraven på utryckningberedskap vid flera tillfällen och under längre perioder, som På Kryss har skrivit om tidigare. Bland andra helikopterbaserna i Visby och Ronneby har vid flera tillfällen sedan juni i år varit ur tjänst. Vid larm inom de avstängda basernas områden har andra räddningshelikoptrar satts in.

När det blev känt att räddningshelikoptern i Visby skulle vara ur tjänst under en längre period beslutade Sjöräddningssällskapet, SSRS, att placera en större båt i Visby med en avlönad besättningsperson för att täcka upp för helikoptern. Men SSRS har inte heller kunnat bemanna båten mer än varannan vecka vilket under perioder har minskat möjligheterna för en nödställd till sjöss utanför Gotland att få hjälp.

Det nya avtalet för helikopterbesättningarna ska börja gälla från början av april i år.

LÄS MER: Helikopterräddning fördröjd på grund av besättningsbrist [ pakryss.se 6 november, 2017 ]

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

,

4 kommentarer »

 • Henrik skriver:

  @Peter: Ansvaret för sjöräddning låg hos Sjöfartsverket även innan de själva tog över ansvaret för helikopterdelen.
  Tyvärr finns idag inte förmågan hos FM att bedriva SAR med hkp. Men visst hade det varit lämpligt. Till att börja med tycker jag att FM borde hålla flygräddningsförmåga istf att betala ca 55 milj/år till SjöV som inte kan tillhandahålla den tjänst FM betalar för.

 • De har stått på det grundet lite för länge tycker jag – finns det ingen räddningshelikopter som kan dra loss dem??

 • Rolf Sjöström skriver:

  Kanske kan man säga om Sjöfartsverket liksom man
  sá om Kustbevakningen: ”Myndigheten som gick
  på grund.”

 • Peter Sandberg skriver:

  Sjöfartsverkets övertagande av ansvaret för sjöräddningen har alltigenom varit en katastrof. Allt från hävdandet att man skulle kunna sänka kostnaderna, införskaffandet av nya helikoptrar utan att följa regelverket och nu till den dagliga driften. Allt med resultat att kostnaderna istället har skenat. Istället för att fortsätta och acceptera en dålig hantering är det dags att ta beslut att flytta tillbaka ansvaret för sjöräddningshelikoptrarna till försvaret. Där finns synergier i drift och underhåll samt rutiner att hålla igång en verksamhet 24-7.