Hem » Nyheter

Nyheter

Sjöfarten överens om halverade utsläpp

16 april 2018 – 10:40 En kommentar

Över 170 länder har enats om att halvera sjöfartens koldioxidutsläpp på drygt trettio år. Hur det ska gå till återstår att se.
– Det viktiga var att faktiskt komma överens om mål. Nu börjar det riktiga jobbet, säger Pia Berglund, vd för Svensk Sjöfart.

Det var inte utan stora motsättningar och många kvardröjande frågetecken som över 170 länder har diskuterat och knådat fram en överenskommelse om vilka miljömål den internationella sjöfarten ska leva upp till. Efter många års diskussioner och två veckors möte i det internationella FN-organet IMO, International Maritime Organization, kom länderna i fredags överens om att halvera utsläppen med 50 procent fram till år 2050. Det var en minskning av många medlemländers förslag till en 70-procentig minskning, men USA, Saudiarabien, Brasilien och Panama har kämpat för mindre ambitiösa mål och kompromissen hamnade på en halvering istället.

– Det viktiga nu var målen. Det var väldigt känsligt, säger Pia Berglund, vd för Svensk Sjöfart.
– Nu kommer frågan hur? Man har ett antal år på sig att besvara det och det handlar om tekniska regler; som exempelvis mer effektiva båtar; och operationella åtgärder: hur man effektivast använder fartygen och så ett marknadsbaserat system med gemensamma regler för exempelvis en global bränsleskatt. Själv tror jag på just en skatt som styrmedel, men det är inte självklart att få med sig tillräckligt många om det.

Det kan vara svårt att se hur de stora lastfartygen ska kunna ersätta dagens enorma förbrukning av oljebaserat bränsle med fossilfria alternativ, men det är just därför som tidsplanen var så viktig, anser Pia Berglund:
– Nu finns det något att förhålla oss till för att diskutera hur det ska gå till att minska koldioxidutsläppen i praktiken.

Biogas och metanol är exempel på fossilfria drivmedel för sjöfarten. Exempelvis passagerar- och fordonsfärjan Stena Germanica som går mellan Göteborg och Kiel drivs av metanol.
– Det kustnära tanktonnaget är ett annat exempel på föregångare i praktiken inom hållbar sjöfart. Även fiskeindustrin är på gång och kanske är det konsumentpåverkan som driver på? Men att köra över världshaven innebär andra utmaningar, men exempelvis Wallenius har jobbat mycket med det.

Transportstyrelsen har förhandlat för Sveriges räkning i IMO-förhandlingarna med det övervägande målet att den internationella sjöfarten ska sträva efter att vara fossilfri så snart som möjligt. Målet är att utsläppen av växthusgaser från sjöfarten ska kulminera så snart som möjligt och därefter minska med åtminstone 50 procent till 2050 jämfört med 2008 års nivå.

Sverige har som officiellt mål att vara helt fossilfritt år 2045, men mängden fossilbränsle ökar snarare än tvärtom även i Sverige bland annat på grund av att det helt enkelt saknas alternativ till den lågkvalitativa oljan som används av de stora lastfartygen. I Göteborg byggs just nu en tankningsplats för LNG i Skarvikshamnen.

Sedan tidigare i år har Transportstyrelsen i uppgift att utreda om statligt ägda fartyg, med vissa undantag, kan vara fossilfria till år 2030 eller 2045.

Redaktionen
redaktion@pakryss.se

,

En kommentar »

  • Mats Ohlsson skriver:

    Varför inte börja med grå- och svartvatten samt allt skräp som dumpas överbord? Går man på Sandhammaren eller NV Bornholm så kan man plocka tonvis.