Hem » Läsvärt, Löpsedel, Nyheter

Läsvärt   Löpsedel   Nyheter

Tusentals skepp blir båtar nästa år

27 oktober, 2017 – 10.00 5 kommentarer

Riksdagen röstade på torsdagen ja till nya regler för vad som klassas som ett skepp med krav på skeppsmätning och registreringskostnad. Fartyg kortare än 24 meter klassas som båtar från och med februari 2018.

Som På Kryss har skrivit tidigare kan fler än 3000 skepp klassas om till båtar i och med det nya förslaget som är ett av flera för att förenkla reglerna för sjöfarten. Nya fartyg, eller importerade, under 24 meters längd slipper därmed kostnaderna på uppåt 30000 kronor för skeppsmätning och registrering. Däremot införs kravet att båtar över 15 meter måste registreras som båtar i fartygsregistret, vilket innebär en registeravgift även i fortsättningen. Hur stor den kostnaden blir avgörs senare.

Det finns enligt Transportstyrelsen cirka 3300 skepp som är 12 – 24 meter och som i februari nästa år kan klassas som båtar. Av dessa är cirka 1200 mellan 12 och 14,99 meter och de kommer inte att behöva vara registrerade överhuvudtaget för myndigheternas del.

Yawlen Ballad klassas i dag som ett skepp, men blir en båt den 1 februari nästa år förutsatt att den inte är intecknad. SK95:an Kerma i förgrunden har, trots sin löa på nära 19 meter, aldrig behövt registreras som skepp eftersom hon är smalare än 4 meter. Båda segelbåtarna kommer däremot att registreras hos Transportstyrelsen eftersom de är över 15 meter. Med registreringen följer en avgift som inte är storleksbestämd ännu. Bild: Johan Boström

Yawlen Ballad klassas i dag som ett skepp, men blir en båt den 1 februari nästa år förutsatt att den inte är intecknad. SK95:an Kerma i förgrunden har, trots sin löa på nära 19 meter, aldrig behövt registreras som skepp eftersom hon är smalare än 4 meter. Båda segelbåtarna kommer däremot att registreras hos Transportstyrelsen eftersom de är över 15 meter. Med registreringen följer en avgift som inte är storleksbestämd ännu. Bild: Johan Boström

Reglerna för vad som är ett skepp har påverkat den svenska marknaden för fritidsbåtar på flera sätt. Bland annat har konstruktionen av båtar anpassats efter juridiken. Det finns gott om exempel på svensktillverkade båtar över tolv meters längd som är 3,9 meter breda eller strax under fyra meter.

Svenska Kryssarklubben är en av remissinstanserna som varit positiva till regeländringarna.
– I dag är ett fritidsfartyg jämställt med ett kommersiellt ägt fartyg i registrerings- och avgiftssammanhang. Att fritidsfartyg mellan tolv och femton meter befrias från alla krav på registrering är bra. Sedan återstår att se vilka kostnader som följer förslaget att båtar längre än femton meter måste registreras, kommenterade Per Berkhuizen, kanslichef vid Svenska Kryssarklubben, förslaget när det i våras presenterades som lagrådsremiss.

Kryssarklubben är också positiv till lagförslagets ändring av möjligheterna att villkora en registrering i fartygsregistret när ett fritidsfartyg köps utomlands och sedan tidigare är infört i ett annat lands motsvarighet till svenska fartygsregistret. Med den nya lagen kan ett ett skepp villkorligt registreras i det svenska fartygsregistrets skeppsdel under högst en månad om det är nödvändigt för att skeppet ska kunna slutgiltigt avregistreras i det utländska registret. Detta har tidigare ställt till med administrativt trassel som nu förhoppningsvis inte är nödvändigt.

Varför just 24 meter?

24 meter är en internationellt vedertagen gräns för lagar och regler om skepp. Fiskefartyg med en längd av minst 24 meter omfattas av EU-direktivet om säkerhetsregler för fiskefartyg, och fritidsfartyg med en längd mellan 2,5 och 24 meter omfattas av EU:s fritidsbåtsdirektiv. Dessutom gör artikel 4 i skeppsmätningskonventionen undantag för fartyg under 24 meters längd.

Yrkesskepp under 24 meter

Samtidigt som det i framtiden inte kommer att finnas fritidsfartyg under 24 meter som kallas skepp i lagens mening, gäller inte det alla yrkesfartyg. Enligt lagen om energi kvarstår dagens definition av skepp för yrkesfartyg. Detta för att reglerna för skattebefrielse för bränsle inte ska förändras när sjölagen ändrar definitionen av skepp.

Ett skepp kan till skillnad från en båt belånas med ett inteckningslån. För den som har ett fartyg under 24 meters längd och vill utnyttja den möjligheten så går det fram till att lagen föreslås träda i kraft den 1 februari 2018.

Övergångsbestämmelser

Ett fartyg som är under 24 meters längd kan inte längre intecknas från och med februari 2018. Men en båt som redan har sökt eller beviljats inteckning kvarstår i fartygsregistrets
skeppsdel tills den tas bort. Nya inteckningar beviljas inte för båtar.

I förslaget till lagändring föreslås också att en överföring till båtdelen i fartygsregistret får genomföras fram till februari 2020 utan att man
tar hänsyn till reglerna om inskrivningsdagar.

LÄS MER: Hugo Tiberg: Svenska skepp blir större! [pakryss.se, 21 oktober, 2017]

LÄS MER: Proposition 2016/17:205: Regelförenkling för sjöfarten [regeringen.se 13 juni, 2017]

LÄS MER: Över 3000 skepp blir båtar nästa år [pakryss.se 18 maj, 2017]

Johan Boström
johan@pakryss.se

, , ,

5 kommentarer »

 • Redaktionen skriver:

  Hej Robert,
  Om hastighetsbegränsningen gäller ”skepp” så är det sjölagens nya definition som avses. Läs mer här:
  https://pakryss.se/fler-kan-fa-kora-fortare/

  /Redaktionen

 • Tomi Ilonen skriver:

  Tack för svar :)

 • Redaktionen skriver:

  Hej Tomi,
  Reglerna för kustskepparintyg påverkas inte av ändringarna i sjölagen. Det är en lag från 1970 (Kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar) som reglerar detta och någon ändring är inte planerad.
  Så här står det i lagen:
  ”Fritidsbåt, vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter, får föras endast av den som har avlagt skepparexamen enligt kungörelsen (1960:488) om lägre nautisk och maskinteknisk utbildning, har examens- eller avgångsbetyg från kurs vid nautisk linje vid sjöbefälsskola i riket eller har annan utbildning som Transportstyrelsen bestämmer.”

  /Redaktionen, På Kryss

 • Tomi Ilonen skriver:

  Vad kommer att gälla kravet på kustskepparkravet för dessa lagändringar?
  Mvh Tomi

 • Robert Sandin skriver:

  Vad kommer att gälla gällande hastighetsbegränsningar till sjöss för skepp (ex. 12 knop), är det gamla eller nya definitionen av skepp som gäller?